INFLUENZA-vaccination,  Sundhedsstyrelsens årligt tilbagevendende kampagne .

Vedrørende Influenza-vaccination (ALMINDELIG) udføres ÅRLIGT  i perioden  November og December
Tirsdag til Torsdag kl. 14.30-15.00 UDEN tidsbestilling; herudover efter forudgående.
En vis ventetid må påregnes, -og vi anbefaler 10min observationstid.

Vaccinationen er GRATIS for personer:

  • fyldt 65 år og derover
  • Førtidpensionister
  • samt visse kroniske sygdomme (lunge-, hjerte-, sukkersyge-sygdomme, nedsat immunforsvar, svær overvægt)
  • gravide i 2 og 3 trimester (fra oktober til og med februar måned efterfølgende år)

Influenza-Vaccination til øvrige patientgrupper og de som måtte ønske dette  med egenbetaling

Vi følger iøvrigt de til enhver tid gældende retningslinier fra Sundhedsstyrelsen

Det er forventeligt, at der er sæsoninfluenza i vintermånederne, men også andre luftvejsvirus i omløb.