INFLUENZA-vaccination 2021 – Sundhedsstyrelsens årligt tilbagevendende kampagne .

Fra d. 1/10-21 til og med d. 15/1-22

DER VACCINERES KUN EFTER FORUDGÅENDE AFTALE.
Har du en konsultation i anden anledning , kan vaccinationen foretages samtidig. 

Vaccination er gratis for personer:

  • Fyldt 65 år og derover
  • Førtidspensionister
  • Gravide efter uge 12 (2. og 3. trimester)
  • samt Visse kroniske sygdomme og risikogrupper (Fx BMI >35)      https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1841
  • Tillige sundhedspersonale uanset alder.
  • Influenzavaccination til øvrige patientgrupper mod betaling Pris 200 kr. dog først efter d. 24/10

Vi følger i øvrigt de til enhver tid gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen

Det er forventeligt, at der i vintermånederne er sæsoninfluenza , men også andre luftvejsvirus i omløb, hvorfor man ved sygdom og dårlig almentilstand  bør søge læge , uanset vaccinationsstatus.       https://www.sst.dk/da/influenza