Region Hovedstaden og Bornholm
Telefonnummer 1813

OBS bemærk at telefonsamtalen vil blive optaget og arkiveret!

Vigtig information
Al kontakt til lægevagten og skadestue skal være telefonisk.
Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 – 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.
Hav altid dit sygesikringskort klar når du ringer.

Der er 3 muligheder i lægevagten:

Telefonisk rådgivning
Når du ringer til akut telefonen 1813 kommer du direkte igennem til sundhedspersonale, som vil bede om dit personnummer. Herefter vil sundhedspersonen bede dig fortælle om dine symptomer. Ved mistanke om infektion er det vigtígt at du har målt din temperatur.

På denne måde afgør sundhedspersonen om den telefoniske kontakt er tilstrækkelig eller om du bør undersøges i en af lægevagtens konsultationer.

I en del tilfælde vil akttelefonen 1813 anbefale, at du kontakter din egen læge senere.

Konsultation
Hvis der af akuttelefonen 1813 skønnes at du bør undersøges, vil du blive henvist til konsultation.

Husk dit sygesikringsbevis, samt evt. oplysninger om medicin, du plejer at tage.

Konsultationsadresse ved Bornholms Hospital, 3700 Rønne

indgang fra Ullasvej ved AKUT Modtagelsen

Sygebesøg
Man kan ikke forlange et sygebesøg fra akuttelefonen 1813

Du kan læse om fornuftig brug af akuttelefonen 1813 på www.1813.dk.