Registrering
Når du ankommer til klinikken skal Sygesikringsbeviset registreres, enten ved dit fysiske kort eller via App(sundhedskortet)
Det har 3 funktioner:

1. Det bliver registreret i vores EDB system at du er ankommet. Så kan vi se du er klar til at blive kaldt ind, og vi har muligheden for at tilrettelægge/ændre på planlægningen hvis specielle forhold taler for dette.

2. Når kortet registreres kan sygesikringen se at du har været her. Det bruges til kontrol af lægehuset.
Hvis kortet ikke registreres vil vi ikke blive honoreret for vores arbejde.

OBS Nye regler fra 1 August 2014 ved rejse udenfor Danmark:
Efter 1. august 2014 kan du ikke længere bruge dit gule sundhedskort som rejseforsikring udenfor Danmark (undtaget Grønland og Færøerne).
I stedet kan du benytte det blå EU-sygesikringskort eller en privat rejseforsikring, fås ved henvendelse på Borgerservice..

Det gule sundhedskort og EU-sygesikringskortet (det blå kort) kan ikke bruges uden for Europa; du anbefales at etablere en privat forsikring.

Bemærk, at der gælder særlige regler for dækning af kroniske sygdomme, fx ved forhøjet blodtryk, samt ved højere alder.
Hvis du er i tvivl, om du er dækket , skal Du spørge hos forsikrings-udbyderen.